DC300

Среда, 12 март 2014 година by
DC300 - Единица за кастрење со единечна глава

Единица за кастрење на единечен врат

Оваа единица за сечење на вратот со 1 глава го отсекува вратот на повеќеслојните шишиња. Овозможува рамен, совршен врат без траги од трепкање. Вратот секогаш е во фиксна позиција. Целосно контролирано серво.

DC302

Четврток, 26 март 2020 by
DC302 - Скратена единица за двојни глави

Единица за кастрење со двојни глави

Оваа единица за отсекување на вратот со 2 глави го отсекува вратот на повеќеслојните шишиња. Обезбедува рамен, совршен врат без траги од трепкање. Вратот секогаш е во фиксна позиција. Целосно контролирано серво.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?