DDR200

Четврток, 13 март 2014 by
DDR200 - Управувачка единица за тапани со L-прстен

Управувачка единица

Оваа единица за прободување ги удира дупките за одводнување во горниот прстен на тапаните со L-прстен (буриња).
Избегнува протекување, затоа што не е вклучено дупчење! Исто така, без отпадоци од пластично дупчење.
Може да се користи во комбинација со нашиот центар за квалитет QC060.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?