WEL100

Четврток, 06 март 2014 by
WEL100 Компактен тунел за намалување

Метеж тунел

Машина за мрежно намалување по машина за полнење - ширина 1300 mm - максимална висина на транзит 400 mm.
Електрична печка, 18 kW, 380 Vac 50/60 Hz = може да се отстрани => споменати во флаер, ова не го споменуваме ниту за други машини.

WEL110

Четврток, 06 март 2014 by
WEL100 Компактен тунел за намалување

Метеж тунел

Машина за мрежно намалување по машина за полнење - ширина 1600 mm - максимална висина на транзит 400 mm.

WEL115

Четврток, 06 март 2014 by
WEL100 Компактен тунел за намалување

Метеж тунел

Машина за мрежно намалување по машина за полнење - ширина 1600 mm - максимална висина на транзит 600 mm.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?