DLF213

Четврток, 14 јануари 2021 година by

Поранешен слој, широк 1450 мм, двојно внесување

Машина што гради слој шишиња на својата маса, со формирање редови долги до 1422 мм.
Може да се користи во комбинација со модуларна компонента за палетизирање и / или единица за поставување листови, за изградба на палети.

DLF413

Четврток, 14 јануари 2021 година by

Поранешен слој, ширина од 1200 мм, четирикратно внесување

Машина што гради слој шишиња на својата маса, со формирање редови долги до 1422 мм.
Може да се користи во комбинација со модуларна компонента за палетизирање и / или единица за поставување листови, за изградба на палети.

VZT110

Четврток, 06 март 2014 by
Ширина на табелата за комбинирање VZT110

Табела за собирање

Табела за собирање за рачно пакување на шишињата - тампон табела 800 mm ширина / 1200 mm долга.

VZT111

Четврток, 06 март 2014 by
Ширина на табелата за комбинирање VZT110

Табела за собирање

Табела за собирање за рачно пакување на шишињата - тампон табела 1000 mm ширина / 1200 mm долга.

VZT112

Четврток, 06 март 2014 by
Ширина на табелата за комбинирање VZT110

Табела за собирање

Табела за собирање за рачно пакување на шишињата - тампон табела 1200 mm ширина / 1200 mm долга.

VZT210

Четврток, 06 март 2014 by
Широко спакувач на пакет VZT21X

Послужавник за послужавник

Машина за пакување шишиња во фиоки за ширина до 800 мм и тампон табела долга 1200 мм.

VZT211

Петок, март 07 2014 by
Широко спакувач на пакет VZT21X

Послужавник за послужавник

Машина за пакување шишиња во фиоки за ширина до 1000 мм и тампон табела долга 1200 мм.

VZT212

Петок, март 07 2014 by
Широко спакувач на пакет VZT21X

Послужавник за послужавник

Машина за пакување шишиња во фиоки за ширина до 1200 мм и тампон табела долга 1200 мм.

VZT220

Четврток, 30 Јуни 2016 by

Пакувач за послужавник - кратка тампон-табела

Машина за пакување шишиња во фиоки за ширина до 800 мм и тампон табела долга 300 мм.

VZT221

Четврток, 30 Јуни 2016 by

Пакувач за послужавник - кратка тампон-табела

Машина за пакување шишиња во фиоки за ширина до 1000 мм и тампон табела долга 300 мм.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?