DBL200

Вторник, 14 март 2017 by
DBL200 - лифт за шишиња

Лифт за шишиња

Овој лифт за шишиња ги крева шишињата на повисоко ниво на линиите за пренесување шише. Ова може да биде да се пренесат шишињата горе-долу над алејата, или да ги преместите на различно ниво на подот. Со помош на 2 странични носачи на зафат со прилагодлива ширина.

ELV122

Петок, март 14 2014 by
ELV122 - лифт за торби

Лифт за торба

Лифтот на торбите ги подигнува торбите на високо ниво. Ова е корисно во големи линии кои се поделени на повеќе линии, каде што ракувањето со торбите може да биде проблем. На овој начин, потребен ви е само 1 тунел за намалување / палетизатор за повеќе машини.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?