DPB100

Понеделник, 10 март 2014 by
DPB100 - кутија за палети

Кутија за палети

Со оваа кутија за палети, можете да ставате палети во целосна висина: За шишиња за пакување, или редење шишиња во вреќи. И сепак чување на шишињата и вреќите заштитени без да ги зголемите трошоците. Заштеда на простор!

Обележани под: ,
Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?