Овој курс е наменет за оператори и инженери во фабриките за лиење на удар. Целта на овој курс е да се обиде да ги подобри вештините на операторот / инженер и да ги намали загубите на отпад / производство. Willе даде повеќе увид во специфичните проблеми и проблеми со кои се соочуваат при обликување на удар. Овој курс е достапен за нашите клиенти на нашата веб-платформа

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?