Споредба на вреќата од вреќата за трошоци

Пресметка на пакување на моделот за кружни шишиња

Пресметка на пакување на модели за квадратни шишиња

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?