DSW200

Среда, 26 март 2014 година by
DSW200 - Преклопник на лентата 1 на 2 ленти

Преклопник на лентата - 1 на 2 ленти

Овој прекинувач за ленти дели 1 влезна линија во 2 излезни линии. На овој начин, ја добивате соодветната брзина на шишето (не надминувајќи ја максималната брзина на шишето по лентата).

DSW600

Среда, 26 март 2014 година by
DSW600 - Преклопник со голема брзина 1 на 6 ленти

Преклопник со голема брзина - 1 на 6 ленти

Овој прекинувач за ленти дели 1 влезна линија во 6 излезни линии. На овој начин, ја добивате соодветната брзина на шишето (не надминувајќи ја максималната брзина на шишето по лентата). Вкупна брзина: 30–72K BPH!

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?