DCW100

Среда, 25 март 2020 година by
DCW100 - Проверувач на контејнери

Проверувач за контејнери

DCW100 е влезна проверка на тежината за пластични садови, обично од 1 до 60L.

DCW200

Среда, 01 април 2020 by
DCW200 - проверувач на голема брзина

Проверувач на голема брзина

DCW200 е автоматски проверувач со голема точност (0.1 g). Максимална брзина: 12.000 BPH. Систем за мерење на компензација на електромагнетната сила.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?