DCT212

Четврток, 29 март 2018 by
DCT213 - Табела за ладење и тампон

Табела за ладење и тампон - за двострано работење

Табелата за ладење и тампон решава проблеми со ладење и тампон при обликување на удар. Избегнува запирање на линијата на машините за сечење / етикети и избегнува меури. Транспортер за тампон: 1200 mm широк, 4000 mm долг. Ја зголемува ефикасноста на вашата линија за пакување.

DCT213

Четврток, 29 март 2018 by
DCT213 - Табела за ладење и тампон

Ладење и тампон табела - за двострано работење

Табелата за ладење и тампон решава проблеми со ладење и тампон при обликување на удар. Избегнува запирање на линијата на машините за сечење / етикети и избегнува меури. Транспортер за тампон: 1400 mm широк, 4000 mm долг. Ја зголемува ефикасноста на вашата линија за пакување.

Топ

ЗАБЕЛЕШКА ТОЈ ДЕТАЛИ?